Життя і розвиток людини — Вступ

Життя і розвиток людини — Вступ

В монографії Будзай Івана Гнатовича, академика Української академії наук, відділення єкономіки і управління, викладені проблеми людства, які не вирішуються віками.

Освідомлення змісту монографії може перевернути уяву про народження, життя і здоров я людини. Таким чином радикально змінити на краще вашу долю і долю ваших дітей.

    Вступ

Найвищою метою керівництва будь-якої держави є досягнення високого життєвого рівня добробуту власного народу, здоров’я і довголіття кожної людини. Для цього необхідний постійний соціально-економічний розвиток країни і суспільства.

Однак, неможливо досягти однакового рівня добробуту кожної людини або сім’ї, він залежить від індивідуальних здібностей і результатів праці кожної особистості, скачать песни фараона.

Завдання керівництва держави — створення рівних можливостей всім без винятку особистостям самореалізації власного фізичного і інтелектуального потенціалу для досягнення життєвої мети.

Реалізація прагнень кожної людини залежить не тільки від її здібностей і результатів праці, але від багатьох факторів, незалежних від неї: природних багатств країни, розвитку економіки, політичного устрою, талановитості керівництва тощо.

Але існує ще один найголовніший і визначальний фактор, про який мало знає і турбується як людина, так керівництво держави. І він мало залежить від попередньо згаданих факторів. Цей визначальний фактор – формування здорового і здібного інтелектуального молодого покоління (національного генофонду).

В процес репродукції людини всі часи її еволюції ніхто не втручався, він відбувався виключно природно. В недавні часи другої половини 2-го тисячоліття елітні верстви населення і керівництво деяких розвинутих країн почали розуміти необхідність такого втручання з позитивної і негативної сторони:

— еліта суспільства деяких країн (наприклад дворянство Росії) впроваджували елементи генетики у формуванні нового дворянського генофонду;

— навпаки, керівництво розвинутих країн і церква переслідували обдаровані особистості до їх фізичного знищення. Їх влаштувала «темна» людська маса для полегшення управління нею і експлуатації.

Життя і розвиток людини — Вступ

З цих причин не була створена теорія управління репродукцією людини на підставі Законів Природи і переслідувались вчені-генетики, які займалися цією теорією.

З часів бурного розвитку техногенності (19 – 20 сторіччя) були внесені суттєві корективи у житті людства в плані порушення екології, образу життя і культури харчування (якості продуктів), що вкрай негативно вплинуло на здоров’я і здібності генофонду.

Настав час створення і впровадження теорії управління у формуванні здорового інтелектуального людського генофонду, бо сьогодні прогресує його інвалідізація. Кожна людина і керівництво країни повинно зрозуміти, що її добробут і соціально-економічний розвиток країни як умова цього добробуту цілком залежить від якості поколінь як майбутніх продуктивних сил.

Такий висновок підтверджує діяльність науки і людини при отриманні тваринництва, де давно впроваджена теорія управління тваринницьким генофондом – племінна справа. Від чого залежить продуктивність всіх тварин і птиці.

Людина відрізняється від інших біологічних істот своїм розумом як найвище творіння Природи. Відповідно повинна бути винайдена і впроваджена теорія управління репродукцією людини. В першу чергу формування цього розуму (інтелекту) і його розвитку на фундаменті ідеального здоров’я новонародженого навіть в умовах негативної екології.

Подальший розвиток техногенності визвав попит на інтелектуалів у всіх сферах економіки. Попит збільшується, а пропозиції зменшуються. Тому наука і практика управління процесом формування генофонду набуває колосального економічного значення і визначає сьогодні долю кожної людини, кожної сім’ї, долю суспільства і нації.

У своїй монографії автор пропонує своє бачення теорії управління у формуванні людського генофонду на підставі відкритого ним Закону Природи і методи її практичного впровадження.

Далі буде – Закони формування особистості.