Другий Дар Природи – передбачення майбутнього

Другий Дар Природи – передбачення майбутнього,  аналітичне  прогнозування методом зворотного ходу в монографіі Будзай Івана Гнатовича, академіка Української академії наук, відділення Економіки та управління, де викладені проблеми людства, які не вирішуються століттями.

Читати — Освіта життям і спілкуванням — Комплексний підхід.

Комплексний   підхід   до одержання  знань  (подальшого накопичення інформації)  повинен  бути  із  самого  народження  дитини  без  перерви  до її свідомого  повноліття.  Нехтувати будь-яким способом одержання знань недопустимо, бо  один  спосіб  тільки допомагає  іншому.

Другий Дар Природи – передбачення майбутнього.

Аналітичне  прогнозування методом зворотного ходу. Практичне свідоме користування  другим Даром Природи — аналітичним  прогнозом  методом «зворотного» ходу.
Побудова схеми користування прогнозом починається із аналізу сучасних подій із визначення ix для людини больових точок.
Проводиться проекція таких точок на площину, яка відокремлює сучасне від майбутнього. Цю площину ще можна  назвати  площиною проблем.
Вже у майбутньому методом аналізу визначаються наслідки подій у сучасності у негативному плані (що можливо відбудеться у майбутньому, коли не скорегувати сучасні дії )
Далі іде вертикаль — перелiк  необхiдних  коригуючих  дiй  із визначенням найголовнiших i вирiшальних. Зводяться вони в один вектор напрямку i його сила, якi становлять  початок  i послiдовнiсть необхiдних дiй.
Iз цим вектором вертаються у сучасне  (зворотнiй  хiд вiд майбутнього до сучасного) i починають корегувати сучаснi дii.

Другий Дар Природи – передбачення майбутнього.

Прикладом такого аналiтичного прогнозу може бути стратегiчне планування вiйськових операцiй. Талановитий полководець методом аналiзу розвiдницьких даних i других намiрiв противника  визначае  майбутнi  наслiдки його бойових дiй (військової операції) i методи іх упередження. Визначаеться головний вектор контр-операції. Вертаючись у сучасне, починає передислокацiю вiйськ, укріплює оборонні позиції,  зміцнює  оборону напрямку можливого головного удару противника.
Без такого аналiтичного прогнозу неможливо розгадати намiри противника, спланувати оборону i одержати перемогу  на вiйнi.
Талановитість полководця полягає у тому, що вiн здiбний методом далекого i глибокого аналітичного прогнозу розгадати намiри противника. І упередити можливi наслiдки його бойових дiй.
Такий  прогноз,  аналiз  дiй  у  сучасному  i  майбутньому  необхiдний кожнiй  людинi,  ciм’i, суспiльству,   керiвництву  країни  щоденно. На протязі всього періоду життя і розвитку країни.

Другий Дар Природи – передбачення майбутнього.

Наведемо прогноз-схему для конкретної людини — хлопця віком 20 років, не жонатого. Який закiнчив  середню  школу i  має намiри  поступити  у вищу.
У такому виці у людини з’являться відповідна свідомість для прогнозування i аналізу,  без яких  практично  неможливо  спланувати свій життєвий шлях.
Необхiдно   тiльки   навчити  цю   людину  навичкам   такого  прогнозу i аналізу. Попередньо визначивши свої генетичнi даннi (наявнiсть аналiтичного складу  розуму,  вiд якого залежать організаторські здібності).
Людина  повинна  спочатку  думати  (аналізувати), а потiм діяти, а не навпаки.  Вона  повинна  не  піддаватись  почуттям,  а  керуватись  виключно розумом.   Якщо  спрогнозувати   власне  життя хоча  б  на  20  років  вперед, то згідно схеми (Схема  №З) для його облаштування  необхідно додержуватись вимог (умов),  при  яких можливо  свідоме  управління  майбутніми життєвими процесами.
Якщо жити стихійно (куди крива  виведе), то таке життя  залежатиме не вiд самої людини, а вiд випадків, від оточення, від розуму інших.

Другий Дар Природи – передбачення майбутнього.

Наприклад, хлопець у 20 років одружиться, заведе   сім’ю, тоді зменшуються  можливості подальшого навчання       і одержання бажаної пpoфeciї. Виникнуть прблеми iз житлом і поселенням у бажаному місці, постійний   дефіцит коштів, залежнiсть   вiд  батькiв   i   оточення.  Проблеми супроводжуватимуться психічними розладами, що впливатиме на стан здоров’я i силу волі, виникнуть бажання займатись шкідливими звичками.
Соціально-економічні проблеми в житті можуть привести до сiмейних розладiв і розпаду сім’ї.
Чоловікові  ніколи не пізно одружуватись і таке  одруження можна здiйснити тодi, коли він підготовить для цього власну матеріальну базу, маючи в руках відповідний фаx.
На  практиці мало хто користується  прогнозуванням власного життя десятки років наперед, не маючи теорії і навиків такого прогнозування і здійснює життєві помилки як ще у незрілому молодому віці, так  i  будучи самостійною дорослою людиною.
А власним життям необхідно свідомо управляти, користуючись Законами  Природи.

Читати далі — Охорона здоров’я населення